agenda
 • 29 juni 2017

  kennismaken nieuwe leerkracht voor kinderen

 • 30 juni 2017

  Nieuwsbrief 20 - rapport

 • 4 juli 2017

  Musical en afscheid groep 8

 • 6 juli 2017

  Factuur TSO

 • 7 juli 2017

  Zomervakantie om 12.00 uur t/m 20 augustus
faseonderwijs

Doel van ons onderwijs

De ontwikkeling van kinderen staat op De Rank centraal. De ontwikkeling van jonge kinderen ontwikkelt zich sprongsgewijs. Soms lijken ze even stil te staan, vervolgens maken ze een spurt. Dit proberen we sinds 2007 in het faseonderwijs op te vangen door halfjaarlijkse overgangen. Het tempo van ontwikkeling ligt voor ieder kind anders. Daarop inspelen is onze uitdaging.

Wanneer uw kind vier jaar is geworden, zal hij/zij instromen in één van de kleutergroepen. Bij instroom wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling.

Het uitstromen van de fasestructuur:
Omdat we in 2016 het besluit hebben genomen de organisatie van het faseonderwijs los te laten, hebben we tegelijkertijd nagedacht over het zorgvuldig uitlopen van het faseonderwijs.

In onderstaand schema ziet u hoe de fasegroepen gaan uitlopen.

Aug 2016          Jan 2017         Aug 2017        Jan 2018
Groep 1 of 2
Fase 4                Fase 5              Fase 6              Fase 6+
Fase 5                Fase 6              Groep 4
Fase 5/6            Fase 6/6+.       Groep 4
Fase 7                Fase 8              Groep 5
Fase 7/8.           Fase 8/8+         Groep 5

Wanneer een kind in januari fase 6 heeft doorlopen, moet het
nog een half jaar wachten tot het kan doorstromen naar groep
4. Daarvoor is fase 6+. Dat geldt ook voor een kind dat in januari
fase 8 heeft doorlopen. Hij/zij moet nog een half jaar wachten
alvorens het kan doorstromen naar groep 5. Daarvoor is de fase
8+. Een kind dat zich het leren lezen en rekenen met moeite eigen
heeft gemaakt, heeft nu nog een half jaar de tijd om zich verder
te bekwamen. Kinderen die het aangeboden onderwijs met gemak
hebben doorlopen, zullen in dit halfjaar uitgedaagd worden met
extra materiaal dat bij hun ontwikkeling past. Het leerstofaanbod
voor fase 8+ wordt gemaakt aan de hand van wat de groep nodig
heeft. In juni doen de kinderen van fase 8+ nogmaals de Citotoets
uit groep 4. Deze meting in juni is voor ons een manier om te kun-
nen zien dat de kinderen zich inderdaad verder hebben ontwikkeld.
De zelfstandigheid, het samenwerken en zelf registreren, wordt
voortgezet in de groepen 5 tot en met groep 8. Dit komt vooral tot
uiting in de dagtaak, tweedaagse taak en weektaken.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders