agenda
  • 19 december 2017

    Kerstfeest in Castellum

    18:30-19:30

  • 20 december 2017

    Nieuwsbrief 9

leerlingvolgsysteem

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school
De leerkrachten houden in hun groepsmap en in het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) de vorderingen van de kinderen bij. Dit kunnen cijfers zijn, maar ook opmerkingen over de mate waarin een bepaalde vaardigheid wordt beheerst. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van een leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit een aantal methode -onafhankelijke observatie- en toetsinstrumenten die gedurende het jaar worden afgenomen.

Voor de fase 1 t/m 4 worden eigen observatielijsten,  EGGO-kaarten gehanteerd. Vanaf fase 5 worden CITO-toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen afgenomen. Vanaf fase 7 komt daar ook nog begrijpend lezen bij.  De gegevens hiervan worden ook verwerkt in de rapportcijfers van de kinderen. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten de groepsresultaten met de intern begeleider aan de hand van het groepsoverzicht.

Van iedere leerling wordt de voortgang vastgelegd in het leerlingendossier. Daarin worden de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren, onderzoeksverslagen, handelingsplannen, verslagen van leerling-besprekingen, gesprekken met ouders en gegevens over het gezin die van belang zijn, verzameld.

cito

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders