agenda
 • 26 september 2018

  nieuwsbrief 3

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

nieuwsbrief 2

In deze nieuwsbrief:

 Gevonden voorwerpen
Go voor jeugd: Jeugdgezondheidzorg
Voor u gelezen: Dikke bandenrace – Webinar – Wielerronde
De bijbelverhalen

naar: Nieuwsbrief 2

lokaalindeling 2018-2019 – plattegronden

Benedenverdieping

bovenverdieping

Nic. Beetsstraat

nieuwsbrief 17

In deze nieuwsbrief:

 • Inloopmoment
 • TSO
 • Webinar
 • Kanjerafspraak
 • Bijbelverhalen

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 16

In deze nieuwsbrief informatie over:

de feestweek, personeel, de kanjerafspraak, Route 8, Koningsspelen, de bidgroep,  debijbelverhalen en “voor u gelezen”.

Nieuwsbrief 16

 

nieuwsbrief 12

Beste ouders, belangstellenden,

in nieuwsbrief informatie over:

Verzuimregeling, ouderenquête, formatie, kerkdienst, touchscreens, ouderavond GGD, meeloopdagen, de bijbelverhalen, kanjerafspraak

 

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 7

In deze nieuwsbrief informatie over:

Sint
Kerst
TSO
Ouderbijdrage
Staking?
Bijbelverhalen
Kanjerafspraak

 

nieuwsbrief 7

nieuwsbrief 6

In nieuwsbrief 6 onder meer informatie over:

 • Inzameling kleding en speelgoed
 • Kanjertraining met extra bijlage
 • TSO bericht over betaling
 • Verkoop materialen oude methode Veilig Leren Lezen
 • Bidgroep

Nieuwsbrief 6

 

 

nieuwsbrief 5

Hierbij voor u nieuwsbrief 5 met daarin onder meer informatie over:

 • de leerlingenraad
 • schoenendoos actie
 • schoolraad
 • medezeggenschapsraad.

naar de nieuwsbrief

nieuwsbrief 4

In deze nieuwsbrief:

Personeel

Nieuwsbrief op woensdag

Kind op maandag

TSO-factuur

Schoenendoosactie

Kanjerafspraak

naar de nieuwsbrief

schoolgids 2017-2018 De Rank & Scope scholengroep

De schoolgids voor het schooljaar 2017 – 2018 kunt u

hier

downloaden / bekijken.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders