agenda

Niets van 23 september 2020 tot 7 oktober 2020.

privacy gegevens van uw kind

Op De Rank laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, waaronder evenementen, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s en andere persoonsgegevens op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Leerlingen worden niet frontaal van dichtbij afgebeeld en ook worden er nooit namen met foto’s of video’s gecombineerd.

Jaarlijks herinneren we ouders  aan de toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van hun zoon/dochter. Via het ouderportaal kunnen ouders hun toestemming geven / wijzigen.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders