agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

Parro

Op De Rank laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Dit gebeurd middels Parro. Parro is een app die gekoppeld is aan ons administratiesysteem Parnassys en is volledig AVG-Proof.

Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s en andere persoonsgegevens op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Leerlingen worden niet frontaal van dichtbij afgebeeld en ook worden er nooit namen met foto’s of video’s gecombineerd.

Jaarlijks herinneren we ouders  aan de toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van hun zoon/dochter. Via de app kunnen ouders hun toestemming geven / wijzigen.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders