agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

hulpverlenende instanties

In Alphen aan den Rijn zijn vele instanties die ouders en school willen ondersteunen in de opvoeding, gedrag en onderzoek. Ouders zijn natuurlijk vrij om zelf de hulp te zoeken. Dikwijls werken ouders en school samen om te kijken op welke wijze hulp ingeroepen kan worden. Ouders nemen het initiatief om hun zorg op school uit te spreken, of de leerkracht van uw kind neemt het initiatief om met ouders te spreken over de zorg. Samen met ouders wordt dan gekeken welke instantie dan zou kunnen helpen.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders