agenda
 • 22 april 2019

  Paas- en meivakantie

 • 27 april 2019

  koningsdag

 • 29 april 2019

  Schoolvoetbaltoernooi

Archive for the ‘nieuwsberichten’ Category

nieuwsbrief 15

in deze nieuwsbrief informatie over:

Fietsen stallen, benoeming, st. hulphond, parkeren, koningsspelen, Paasviering, groene Rank, voetbaltoernooi.

Nieuwsbrief 13

In deze nieuwsbrief informatie over:

Geboorte – Staken – Vacature penningmeester bij de oudercommissie! – Medezeggenschapsraad – Aanwezigheid Jeannette Verburg

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 11

Beste ouders,

Hierbij Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 10

In nieuwsbrief 10 informeren we u over:

Wijziging eindverantwoordelijkheid

Respons ouderenquête

Aanmelding nieuwe leerlingen

Leerlingvolgsysteem

Uit de MR

Gevonden

De Bijbelverhalen

 

Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 9

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

 • Continurooster
 • Oudertevredenheidsonderzoek
 • Inspectiebezoek
 • Schoolrapport
 • Verkeersveiligheid
 • Ouderportaal
 • Bijbelverhalen

 

Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 8

In nieuwsbrief 8 treft u informatie aan over:

Veel zieke kinderen, ouders en collega’s,  organisatie van het kerstfeest,  een actie tegen de overlast van hondenpoep, de factuur van de  TSO, een uitnodiging van de bidgroep en het overzicht van de Bijbelverhalen

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7

Beste ouders hierbij nieuwsbrief 7 met de volgende onderwerpen:

Uitslag enquête

Inspectiebezoek

Op tijd komen

Personeel

TSO

Sinterklaas

Studiedag

MR

De Bijbelverhalen

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 6

Beste ouders,

Hierbij nieuwsbrief 6 met de volgende onderwerpen:

Studiedag

Enquête schooltijden

TSO: goed nieuws

Datum Kerstfeestviering

Blij met hulp van ouders

Met pensioen

Bijbelverhalen

Veel leesplezier

nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Beste ouders, verzorgers,

in nieuwsbrief 5 informatie over:

Gesprekken
Schoolraad
TSO factuur
Afscheid
Bidgroep
Veiligheid
Voor u gelezen

Veel leesplezier!

naar nieuwsbrief 5

 

 

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders