agenda
 • 26 november 2018

  Studiedag alle kinderen zijn vrij

 • 28 november 2018

  nieuwsbrief 7

 • 28 november 2018

  Schoolraad

  20:00-21:30

Archive for the ‘nieuwsberichten’ Category

Nieuwsbrief 6

Beste ouders,

Hierbij nieuwsbrief 6 met de volgende onderwerpen:

Studiedag

Enquête schooltijden

TSO: goed nieuws

Datum Kerstfeestviering

Blij met hulp van ouders

Met pensioen

Bijbelverhalen

Veel leesplezier

nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Beste ouders, verzorgers,

in nieuwsbrief 5 informatie over:

Gesprekken
Schoolraad
TSO factuur
Afscheid
Bidgroep
Veiligheid
Voor u gelezen

Veel leesplezier!

naar nieuwsbrief 5

 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Met het geld van de ouderbijdrage kan de Oudercommissie financieel bijdragen aan allerlei leuke projecten en activiteiten voor de kinderen, die zonder uw financiële steun niet haalbaar zouden zijn.

Doet u mee?

Naar de brief

Nieuwsbrief 4

Beste ouders,

Hierbij nieuwsbrief 4, met de volgende onderwerpen:

Kanjertraining

Leerlingvolgsysteem Kanvas

Spaart u mee?

Vrijwillige ouderbijdrage

De Bijbelverhalen

Aquarium

MR

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Met de volgende onderwerpen:

Ouderenquete

TSO

De Bijbelverhalen

Pop Kiki

Brengen en halen

Leerkracht Flexteam

Naar Nieuwsbrief 3

 

nieuwsbrief 1

nieuwsbrief 1

belangrijke data eerste schoolweken

Voor uw agenda:

27 augustus gaat de school weer beginnen.

fotograaf

Dinsdag 4 september zal de fotograaf de portret- en klassenfoto’s komen maken.

Woensdagmiddag 5 september zal de broertjes-en zusjesfoto worden gemaakt.

informatieavonden

Groep 3 en 3-4:             3 september

Groep 4-5:                     4 september

Groep 6B en 6A-7A:     5 september

Groep 7-8:                    13 september

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

 

6 sept. Studiedag – alle kinderen zijn vrij.

11 sept. Schoolreisjes.

12 sept. Stakingsdag – alle kinderen zijn vrij.

schoolgids 2018-2019

De schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 is in te zien.

ook het gedeelte van de Scope scholengroep is daar in te zien.

groepsverdeling 2018-2019

In grote lijnen is  de bemensing van de groepen voor komend schooljaar rond.

Hier treft u het overzicht aan.

We hebben goed gekeken naar welke leerkracht het beste voor welke groep past en daar waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van collega’s.
Door de gelden van de werkdrukverlaging heeft De Rank gekozen voor het aanstellen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. We zijn blij dat Anouk Admiraal daarvoor de gelederen komt versterken. Het geeft de leerkracht tevens de ruimte om zaken voor de groep te behartigen. Aangezien we komend schooljaar met één groep minder starten dan het huidige schooljaar, is er ook nog een klein beetje formatie over, waardoor sommige leerkrachten beschikbaar zijn om in de unit kinderen te begeleiden. Dit komt bovenop de uren die aan de onderwijsassistenten is toebedeeld.  Ook een welkom aan Kim de Groot. Zij zal de taak van Marion Iliohan als intern begeleider gaan overpakken.

De MR heeft het concept besproken en was positief over het voorstel. We zijn blij met het resultaat. We kijken uit naar een mooi nieuw schooljaar 2018-2019.

           groepsverdeling met foto’s van de leerkrachten

 

nieuwsbrief 19

in nieuwsbrief 19:

 

Formatie

Rapportgesprekken

Sportdag

Wenmoment

Terugblik feestweek

Voor u gelezen

Bijbelverhalen

Kanjertraining

 

naar de nieuwsbrief

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders