Skip to main content

De lerende school

Als schoolorganisatie willen we ons blijven ontwikkelen. Jaarlijks evalueren we met het team onze doelen en waar deze mogelijk moeten worden bijgesteld.
Ook willen we graag van de ouders én onze leerlingen weten hoe zij de kwaliteit van onze school beoordelen. Elk jaar krijgen alle ouders en de kinderen uit groep 6 tot en met 8 een enquête waarin hun mening over onze school wordt gevraagd. Wat gaat goed en wat kan beter? Met deze gegevens zorgen wij voor ontwikkel- en verbeterplannen voor ons onderwijs.

Oudertevredenheid

Hoe tevreden zijn ouders op De Rank, lees dat hieronder in de uitslag van de het oudertevredenheidsonderzoek 2020-2021

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek