Skip to main content

Wetenschap en Technologie (W&T)

We leven in de 21e eeuw en daar horen eigentijdse vaardigheden bij. Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijk, maar de huidige tijd én de toekomst vragen meer. Op De Rank werken we met actieve werkblokken waarin de volgende vaardigheden aan bod komen:
- samenwerken
- probleemoplossend, creatief en kritisch denken
- communiceren
- sociale vaardigheden.

De wereldoriënterende vakken worden in de actieve werkblokken thematisch aangeboden. Kinderen worden uitgedaagd om zelf onderzoek te doen en zo meer te leren over een onderwerp. Nieuwsgierig naar de wereld kijken, zelf ontdekken, out of the box denken en op onderzoek uitgaan: Dat kan op De Rank!