Skip to main content

Missie en Visie

Als christelijke basisschool staan wij open voor alle culturen en achtergronden. Op De Rank staan diverse kernwaarden centraal die we de kinderen willen meegeven: respect, normen en waarden, betrouwbaarheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, plezier en humor.

Op De Rank zien we:

  • Een respectvolle omgeving waar we rekening houden met elkaar.
  • Een veilig klimaat waarin wederzijds vertrouwen en eerlijkheid centraal staat.
  • Onderwijs dat wordt afgestemd op de ontwikkeling van kinderen in een ononderbroken ontwikkelingsproces.
  • Dat ieder kind werkt aan zelfstandigheid, zelfreflectie, samenwerken, verantwoordelijkheid en opkomen voor jezelf.
  • De leerlingen betrokken zijn bij hun eigen leerproces.
  • Ouders als onze partners zijn in de ontwikkeling van hun kind.
  • Dat er gebruik wordt gemaakt van de talenten van kinderen, ouders én leerkrachten!