Skip to main content

Ondersteuning

Elk kind heeft een eigen onderwijsbehoefte, maar sommige kinderen hebben wat extra’s nodig. Soms heeft een leerling behoefte aan extra uitdaging of verdieping, een ander vraagt juist meer aandacht, zorg of extra uitleg. Op De Rank kijken wij goed naar uw kind en passen we ons onderwijs daar op aan. Is er meer nodig, dan kijken we samen met u graag naar de mogelijkheden.

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, ook leerlingen die extra onderwijs- en zorgbehoeften hebben. Samen met de ouders kijken we op welke manier het kind het best kan functioneren en wat er nodig is om dit te bereiken. De hulp en inzet van de ouders is daarbij hard nodig. De balans in de klas, de veiligheid en ontwikkeling van klasgenootjes en het welbevinden van de leerkracht verliezen we daarbij zeker niet uit het oog. We kunnen kinderen op verschillende gebieden extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij problemen in de spraak- en taalontwikkelingen of een lichamelijke beperking. Ook zijn er arrangementen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van gedrag en cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling. We denken altijd in kansen en mogelijkheden, want er kan zoveel!

Als blijkt dat de problematiek te groot is, gaan we samen met ouders op zoek naar andere mogelijkheden. Het kind en zijn ontwikkelbehoeften staan daarbij altijd voorop.

 

Begaafde leerlingen

In elke groep zitten kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenootjes. Of een kind nu hoogbegaafd of -intelligent is, duidelijk is dat deze kinderen meer nodig hebben dan het reguliere lesaanbod. Wanneer dit uit resultaten en observaties blijkt, dan zal in samenspraak met u als ouder een plan van aanpak opgesteld worden. We kunnen gebruik maken van het zogenaamde compacten. Dit houdt in dat kinderen niet alles hoeven te maken, maar mogen laten zien dat ze stof beheersen en de juiste strategie toepassen om iets op te lossen. De tijd die overblijft, wordt ingevuld met verrijkingsstof zoals complexere opgaven of meer verdieping.

De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vindt grotendeels op De Rank plaats. Ook hebben deze kinderen vanaf groep 5 de mogelijkheid een dagdeel in de week onderwijs te krijgen binnen Kaleidoscope. Dat is een bovenschoolse plusklas waar zij een passend onderwijsaanbod krijgen van gespecialiseerde leerkrachten.