Skip to main content

Medezeggenschaps-raad (MR)

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad, de MR

De MR bestaat uit ouders en personeel van de school.
Iedere maand wordt er vergaderd. De MR is betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voor een besluit genomen wordt.
De MR vergadert 8x per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.
Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de voorzitter.
De agenda's van de vergaderingen worden een week voor de vergadering op deze website gepubliceerd.
Hier verschijnen ook de notulen (worden altijd de eerstvolgende vergadering goedgekeurd) en het huishoudelijk reglement en jaar- activiteitenplan. Hierin staan de werkzaamheden van de MR

Er kan contact met ons worden opgenomen via:

mrderank@youscope.nlLiever anders contact met ons opnemen? 

Dat kan, we hebben ook een postbus in de school hangen, deze hangt in de hal van de hoofdingang, De mr-leden voor dit schooljaar zijn:

Gert-Jan van der Heiden (oudergeleding)

Ineke Hulsbos (oudergeleding)

Michel van Beest (oudergeleding)

Frank Mooij (oudergeleding)

Eline van Beest (personeelsgeleding)

Aty van Dijk (personeelsgeleding)

Maaike Gerling (personeelsgeleding)

Irma Evenwel (personeelsgeleding)

Voorzitter: Gert-Jan van der Heiden

Secretaris: Irma Evenwel

Zitting in de GMR: Frank Mooij en Irma Evenwel

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

12 oktober 2023

27 november 2023

30 januari 2024

20 maart 2024

23 mei 2024

1 juli 2024

Agenda's en notulen schooljaar 2023-2024

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2023-2024

Agenda's en notulen schooljaar 2023-2024

Agenda's en notulen schooljaar 2022-2023

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2022-2023

Agenda's en notulen schooljaar 2022-2023

Agenda's en notulen schooljaar 2021-2022

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2021-2022

Agenda's en notulen schooljaar 2021-2022

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2020-2021

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021