Skip to main content

Digitale vaardigheden

ICT speelt een grote rol in onze samenleving en zal in de toekomst nóg belangrijker worden. Op De Rank ondersteunen digitale middelen ons onderwijs. De kleuters werken met iPads en in de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen met Chromebooks. In elk lokaal hangt een digibord.

Snappet

Wij werken vanaf groep 5 met het platform Snappet.

Binnen dit platform werken de kinderen aan het vakgebied Rekenen/Wiskunde.

Iedere leerling heeft bij ons een Chromebook vanaf groep 5

Meer weten over Snappet

Digitale Geletterdheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen digitale vaardigheden ontwikkelen. Onze ambitie is om vanaf groep 3 te gaan werken met een leerlijn digitale geletterdheid waarin de kinderen basisvaardigheden en vaardigheden rondom mediawijsheid aangeleerd krijgen. Deze is in ontwikkeling.

Chromebookbeleid

Vanaf groep 4 heeft elke leerling zijn eigen Chromebook.

Via onderstaande button kunt u ons beleid hierop lezen.

Chromebookbeleid