Skip to main content

SCOPE scholen

De Rank maakt deel uit van SCOPE Scholengroep, een christelijke scholengroep voor primair en voortgezet onderwijs uit Alphen aan den Rijn.

SCOPE scholengroep is de grootste onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en omstreken. Onze scholengroep bestaat uit twaalf basisscholen, een school voor speciaal onderwijs, de christelijke scholengemeenschap Groene Hart met vier vestigingen, de Groene Hart Praktijkschool en de katholieke scholengemeenschap Ashram College met twee vestigingen.

SCOPE scholen zijn scholen met een opdracht. Onze missie: een SCOPE school biedt een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle mensen.

Wij streven ernaar om ieder kind een veilige omgeving te bieden waar het naar volle vermogen kan leren en zich persoonlijk kan ontwikkelen. Uitdaging en plezier in het leren staan voorop.

Bij SCOPE scholengroep werken, verdeeld over de scholen en het bestuurskantoor, zo’n 950 medewerkers. Ruim 650 docenten en leerkrachten geven les aan ongeveer 7.500 leerlingen. Naast de docenten en leerkrachten zijn er nog veel meer mensen direct en indirect met het onderwijs en de zorg voor de leerlingen bezig.

Passend onderwijs op onze basisscholen

Bij passend onderwijs is het uitgangspunt dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een school zitten die bij hen past. Het gaat om bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Onze basisscholen en het bestuur werken samen met alle andere scholen en besturen in de regio Alphen aan den Rijn en omgeving in het Samenwerkingsverband Rijnstreek.

Onze scholen bieden een sterke basisondersteuning voor al onze leerlingen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het HandelingsGericht Werken (HGW) en het stapelen van de ondersteuning. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Indien nodig vindt er inzet plaats vanuit het bovenschoolse team passend onderwijs ter ondersteuning van de school of voor extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.

Meer informatie passend onderwijs