Skip to main content

Iedereen uniek, samen sterk

Een veilig leerklimaat op school waar een kind onbezorgd zichzelf kan zijn, dat hoort helemaal bij De Rank! Samen met ouders én met de leerlingen zorgen we voor een sfeer waarbij het kind en zijn onderwijsbehoeften centraal staan. Zo komt ieder kind het best tot leren. Op onze school begeleiden we de kinderen in deze ontwikkeling. Onze enthousiaste leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierin zoeken wij de samenwerking met u als ouder. Samen zijn we partners in de ontwikkeling van uw kind.

We vinden het belangrijk dat we de leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Daarom besteden we extra aandacht aan Wetenschap & Technologie, sociaal emotionele ontwikkeling én krijgen alle groepen Engelse les.

Op De Rank:

  • Is ieder kind uniek
  • Geven we onderwijs op maat
  • Is er aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden
  • Doen we het samen
  • Bieden we een veilig leerklimaat