agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

missie en visie

Je missie zegt iets over wie je bent. Wij zijn een open Christelijke basisschool in een veranderende multi culturele maatschappij. Onze school wil ouders helpen hun kinderen op te voeden binnen de waarden en normen van het Christelijk geloof.

Wie je bent wordt mede bepaald door je kernwaarden, die maken dat je dingen doet en zegt. De volgende kernwaarden liggen aan onze missie ten grondslag:

 • respect
 • normen en waarden
 • voorbeeldgedrag
 • betrouwbaarheid
 • veiligheid
 • vertrouwen
 • plezier en humor
 • professionaliteit
 • verantwoordelijkheid
 • zelfstandigheid (leer mij het zelf doen)
 • transparantie

Je visie is datgene wat je wilt bereiken. Daar waar je vizier op is gericht. Je voorstelling van hoe de school er uit zou moeten zien, ons beeld  van De Rank. Daar waar wij ons met onze schoolontwikkeling voor inzetten. Voor ons is dat:

 • De Rank is een respectvolle omgeving waar we rekening houden met elkaar.
 • Er is een veilig klimaat waarin wederzijds vertrouwen (geven/krijgen) en open en eerlijkheid centraal staan.
 • Ons onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkeling van kinderen in een ononderbroken
  ontwikkelingsproces.
 • Er worden voorwaarden gecreëerd om te zorgen dat leerlingen tot een optimale ontwikkeling kunnen komen.
 • Wij leren zelfstandigheid, zelfreflectie en opkomen voor jezelf.
 • Wij kennen ambitieuze leerlingen (leergierig, nieuwsgierig), die betrokken zijn bij hun eigen leerproces.
 • Wij bevorderen samenwerkend leren en verantwoordelijkheid dragen.
 • Wij zijn een lerende organisatie, waar een leven lang leren centraal staat.
 • Ouders zijn onze partners in de ontwikkeling van kinderen en worden betrokken bij de schoolontwikkeling.
 • Wij staan “open voor en maken gebruik van” de talenten van elk individu (kinderen, ouders en leerkrachten).
De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders