agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

ouderbetrokkenheid >

Het belang van betrokken ouders

Uit vele onderzoeken en publicaties blijkt, dat kinderen van betrokken ouders hogere opbrengsten laten zien. En ook omdat ouders en school partners zijn in de ontwikkeling van kinderen en daarmee dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, is het voor ons vanzelfsprekend en belangrijk dat onze ouders een grote betrokkenheid hebben bij De Rank. Elkaar tijdig informeren vinden we belangrijk. Om u kennis en inzicht te geven over de ontwikkeling van uw kind op school en u dat bij ons doet over de ontwikkeling thuis, zullen we regelmatig met elkaar in gesprek gaan. Onze oudercontacten zullen zich kenmerken door:

  • Een respectvolle houding en rekening houdend met elkaar.
  • We staan naast elkaar en niet tegenover elkaar
  • Een veilig klimaat waarin wederzijds vertrouwen (geven/krijgen) en open en eerlijkheid centraal staan.

Wij kennen veel jaarlijks terugkerende contactmomenten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de schoolgids. Wanneer u vragen heeft over de gang van zaken op school, of als u het ergens niet mee eens bent, rekenen we er op dat u hiermee naar ons toe komt.

Contactouders

Naast de oudercommissie en de medezeggenschapsraad is er in onze school nog een groep van ouders die het contact tussen de leerkrachten en de ouders van de kinderen onderhoudt. Deze contactouder heeft zelf een zoon of dochter in de betreffende groep. De contactouder is niet vanzelfsprekend ook schoolraadslid. De contactouder kan door de leerkracht worden ingeschakeld voor het mede organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten die plaatsvinden in de groep.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders