agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

TSO

TSO_logo verkleind

Dankzij een aantal enthousiaste en veelal geschoolde vrijwilligers kunnen leerlingen van de Rank – indien nodig- tussen de middag op school blijven eten. Overblijftijd is vrije tijd en er wordt gezorgd dat dit vrije uurtje voor zowel de kinderen als de leiding zo prettig mogelijk verloopt.Dankzij een aantal enthousiaste en veelal geschoolde vrijwilligers kunnen leerlingen van de Rank – indien nodig- tussen de middag op school blijven eten. Overblijftijd is vrije tijd en er wordt gezorgd dat dit vrije uurtje voor zowel de kinderen als de leiding zo prettig mogelijk verloopt.

Als u van de TSO gebruik wilt maken kunt u uw kind aanmelden via het inschrijfformulier:

Inschrijfformulier TSO De Rank

Op dit formulier geeft u aan wanneer u gebruik wilt maken van de TSO. U kunt het formulier downloaden en na invulling printen en retourneren aan de leerkracht, TSO coördinator of directeur. Als uw kind op vaste dagen staat aangemeld maar één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn, moet u dit doorgeven (ook bij ziekte). Voor een extra TSO dag moet u uw kind ook aanmelden. Voor het aan- en afmelden van een desbetreffende TSO dag kunt u voor 8.30 uur mailen of bellen tussen 8.30 uur en 9.30 uur.

Aan- en afmelden

Voor vragen en aan- of afmeldingen, kunt u terecht bij de TSO-coördinator van De Rank: Marry de Groot.

Telefoon: 06-425 367 31/ bereikbaar op schooldagen tussen 08.30 en 9.30 uur.
U kunt ook af – en aanmelden via de whatsapp.

e-mail:  overblijvenderank@scopescholen.nl

Wijzigingen

Indien u wijzigingen wilt doorgeven kan dit d.m.v. een wijzigingsformulier:

Wijzigingsformulier TSO

Betalingen

De TSO administratie is ondergebracht bij de SCOPE scholengroep die de TSO facturering voor alle SCOPE scholen verzorgd. De kosten per TSO dag zijn € 2,00. U ontvangt 5 keer per schooljaar een factuur. Op de factuur staan de data waarop uw kind is overgebleven en het te betalen bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

De nieuwe factuurdata 2020-2021

1e factuur: Periode 31 augustus t/m 16 oktober    (= 7 weken)

  • factuur mee: In de week van 26 oktober 2020

2e factuur: Periode 26 oktober t/m 18 december    (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 4 januari 2021

3e factuur: Periode 4 januari t/m 5 maart             (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 8 maart 2021

4e factuur: Periode 8 maart t/m 21 mei                (= 9 weken)

  • factuur mee: In de week van 24 mei 2021

5e factuur: Periode 24 mei t/m 16 juli                  (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 12 juli 2021

Boeteregeling

Bij verkeerd aanmelden (te laat, of niet aangemeld maar wel op de TSO) betaalt u € 3,50 in plaats van € 2,00. Bij niet afmelden (bijv. ook bij ziekte) van uw kind(eren) betaalt u € 2,50.

TSO commissie

De Rank heeft een TSO-commissie. Deze commissie bestaat uit twee teamleden, één ouder uit de medezeggenschapsraad, de TSO-coördinatoren en één TSO-kracht. Het is een werkgroep die de TSO schoolovereenkomst ontwikkelt en bewaakt. Zij heeft een adviserende bevoegdheid op alle beleidsterreinen die de TSO betreffen.  De directeur is verantwoordelijk voor de TSO op schoolniveau en SCOPE is eindverantwoordelijke voor de TSO.

Regels en afspraken

De schoolregels zoals vermeld in de schoolgids van de school, gelden ook tijdens het overblijven. Bij grensoverschrijdend (brutaal, niet luisteren, andere kinderen pijn doen in woord of daad) gedrag tijdens de TSO, werken we via een protocol. Kinderen krijgen eerst een waarschuwing en als het gedrag zich herhaalt, worden de ouders ingelicht. Treedt er daarna geen verbetering op, dan kan schorsing voor een bepaalde periode volgen. Natuurlijk hopen we dat zoiets niet nodig is. Het overblijven moet vooral voor iedereen een gezellige bezigheid zijn.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders