agenda
 • 26 november 2018

  Studiedag alle kinderen zijn vrij

 • 28 november 2018

  nieuwsbrief 7

 • 28 november 2018

  Schoolraad

  20:00-21:30

TSO

TSO_logo verkleind

Dankzij een aantal enthousiaste en veelal geschoolde vrijwilligers kunnen leerlingen van de Rank – indien nodig- tussen de middag op school blijven eten. Overblijftijd is vrije tijd en er wordt gezorgd dat dit vrije uurtje voor zowel de kinderen als de leiding zo prettig mogelijk verloopt.Dankzij een aantal enthousiaste en veelal geschoolde vrijwilligers kunnen leerlingen van de Rank – indien nodig- tussen de middag op school blijven eten. Overblijftijd is vrije tijd en er wordt gezorgd dat dit vrije uurtje voor zowel de kinderen als de leiding zo prettig mogelijk verloopt.

Als u van de TSO gebruik wilt maken kunt u uw kind aanmelden via het inschrijfformulier:

inschrijfformulier TSO

Op dit formulier geeft u aan wanneer u gebruik wilt maken van de TSO. U kunt het formulier downloaden en na invulling printen en retourneren aan de leerkracht, TSO coördinator of directeur. Als uw kind op vaste dagen staat aangemeld maar één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn, moet u dit doorgeven (ook bij ziekte of een studiedag). Voor een extra TSO dag moet u uw kind ook aanmelden. Voor het aan- en afmelden van een desbetreffende TSO dag kunt u voor 8.30 uur mailen of bellen tussen 8.30 uur en 9.30 uur.

Aan- en afmelden

Voor vragen en aan- of afmeldingen, kunt u terecht bij de TSO-coördinator van De Rank: Marry de Groot.

Telefoon: 06-425 367 31/ bereikbaar op schooldagen tussen 08.30 en 9.30 uur.

e-mail:  overblijvenderank@scopescholen.nl

Wijzigingen

Indien u wijzigingen wilt doorgeven kan dit d.m.v. een wijzigingsformulier:

Wijzigingsformulier TSO

Betalingen

De TSO administratie is ondergebracht bij de SCOPE scholengroep die de TSO facturering voor alle SCOPE scholen verzorgd. De kosten per TSO dag zijn € 2,00. U ontvangt 5 keer per schooljaar een factuur. Op de factuur staan de data waarop uw kind is overgebleven en het te betalen bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

-=-

Factuurdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
     
Facturen mee: Data Aantal weken
1e factuur 27 augustus t/m 19 oktober 8 weken
facturen mee: in de week van 29 oktober  
2e factuur 29 oktober t/m 21 december 8 weken
facturen mee: in de week van 7 januari  
3e factuur 7 januari t/m 15 maart 9 weken
facturen mee: in de week van 18 maart  
4e factuur 18 maart t/m 24 mei 8 weken
facturen mee: In week van 27 mei  
5e factuur 27 mei t/m 19 juli 8 weken
  in de week van 15 juli  

Boeteregeling

Bij verkeerd aanmelden (te laat, of niet aangemeld maar wel op de TSO) betaalt u € 3,50 in plaats van € 2,00. Bij niet afmelden (ziekte / studiedagen en/of iets anders) van uw kind(eren) betaalt u € 2,50.

TSO commissie

De Rank heeft een TSO-commissie. Deze commissie bestaat uit twee teamleden, één ouder uit de medezeggenschapsraad, de TSO-coördinatoren en één TSO-kracht. Het is een werkgroep die de TSO schoolovereenkomst ontwikkelt en bewaakt. Zij heeft een adviserende bevoegdheid op alle beleidsterreinen die de TSO betreffen.  De directeur is verantwoordelijk voor de TSO op schoolniveau en SCOPE is eindverantwoordelijke voor de TSO.

Regels en afspraken

De schoolregels zoals vermeld in de schoolgids van de school, gelden ook tijdens het overblijven. Bij grensoverschrijdend (brutaal, niet luisteren, andere kinderen pijn doen in woord of daad) gedrag tijdens de TSO, werken we via een protocol. Kinderen krijgen eerst een waarschuwing en als het gedrag zich herhaalt, worden de ouders ingelicht. Treedt er daarna geen verbetering op, dan kan schorsing voor een bepaalde periode volgen. Natuurlijk hopen we dat zoiets niet nodig is. Het overblijven moet vooral voor iedereen een gezellige bezigheid zijn.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders