agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

ICT – middelen en afspraken>

ambrasoft

ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Binnen de hele school werken we hier dagelijks mee. In elk lokaal hangt een digitaal schoolbord met een touchscreen. De groepen 1 en 2 hebben iPads en vanaf groep 3 werken de leerlingen met Chromebooks. In de bovenbouw hebben we één Chromebook per twee leerlingen.

We maken daarmee onder andere gebruik van de software bij Alles Telt en Taalverhaal.nu, Nieuwsbegrip en Gynzy. Deze software stelt ons in staat extra te oefenen, meer te differentiëren en resultaten beter te analyseren. We hebben een protocol voor het gebruik van internet, sociale media en de apparatuur. Deze protocollen zijn op school op te vragen.

Twee leerkrachten van ons team, de onderwijskundige ICT’ers, begeleiden hun collega’s in het werken met ICT. Zij zijn hiervoor gezamenlijk een dag per week vrijgesteld van lesgevende taken. Binnen SCOPE is er een netwerk van OICT’ers om samen te werken en kennis te delen. De jaarlijkse doelen voor OICT staan beschreven in het jaarplan van school.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders