agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

handelingsgericht werken

Vanuit onze visie zijn we binnen de Rank bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoefte van groepen en kinderen. Dit gebeurt aan de hand van het handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken gaat uit van 7 uitgangspunten en helptĀ ons professionals op deze wijze planmatig en systematisch aan teĀ sluiten bij wat kinderen nodig hebben.

De uitgangspunten zijn:
1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
3. De leerkracht doet ertoe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
5. We werken constructief samen
6. Ons handelen is doelgericht
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

handelingsgericht werken

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders