agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

gesprekkencyclus

Hoe blijven de ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind?

De kinderen krijgen twee maal per jaar, in januari en juni, een rapport mee naar huis. Omdat we een goede communicatie met ouders belangrijk vinden, zijn er een viertal momenten in een schooljaar waarbij u  uitgenodigd wordt om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten. Wanneer er aanleiding toe is, kunnen ouders ook tussentijds voor een gesprek uitgenodigd worden. Als u als ouders zelf behoefte heeft aan een gesprek, is er altijd gelegenheid om met de leerkracht een afspraak te maken.

Achter in het rapport zit een uitdraai uit ons leerlingvolgsysteem (LVS) van uw kind. Het LVS is een systeem van methode onafhankelijke toetsen door het CITO gemaakt. Twee keer per jaar worden die toetsen afgenomen. De grafiek geeft de ontwikkellijn van uw kind weer.

Hier treft u het schema aan op welke wijze de school de gesprekken met ouders heeft geregeld:

Gesprekkencyclus

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders