agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

excellente leerlingen

In elke klas zitten kinderen die meer aankunnen dan gemiddeld. We maken onderscheid tussen hoog intelligente en begaafde kinderen. Wat is nu het verschil tussen hoog-intelligent en hoog begaafd? Onderstaand schema maakt al duidelijk dat deze 2 groepen kinderen wezenlijk iets anders nodig hebben.

Hoog-intelligent Hoogbegaafd
Kent de antwoorden Heeft altijd vragen
Houdt van simpele logica Drijft op complexiteit
Houdt van woorden Heeft vaak een ongewone, complexe woordenschat
Heeft goede ideeën Heeft flitsende, gekke, onnozele en vreemde  ideeën
Presteert bovengemiddeld in de klas Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld of beneden gemiddeld presteren
Leert gemakkelijk Weet het vaak al
6 tot 8 herhalingen nodig voor meesterschap Meesterschap na 1 tot 2 keer oefenen
Begrijpt ideeën Ontwikkelt en bewerkt ideeën
Begrijpt de bedoeling of betekenis Onderzoekt de toepassingen
Maakt zijn werk af Start projecten
Kopieert nauwkeurig Creëert nieuwe ontwerpen
Technicus Uitvinden
Houdt van school Geniet van leren

Een van de dingen die we binnen De Rank inzetten is het “compacten”. Compacten is het indikken van de lesstof. Kinderen hoeven niet alles te maken, ze mogen laten zien dat ze iets beheersen en de juiste strategie toepassen om iets op te lossen. De tijd die over blijft wordt gevuld met verrijkingsstof. Dit is extra stof buiten de methode om, waarbij ze met het geleerde complexere opgaven leren oplossen. Kinderen die compacten hebben ook instructie  nodig. Welke leerlingen komen in aanmerking om te compacten:

  • De leerling heeft geen behoefte aan herhaling, inoefening en weinig behoefte aan instructie.
  • De leerling heeft uitdagende leerstof nodig waarbij tegemoet gekomen moet worden aan zijn creatief denkvermogen.
  • De leerling heeft een grote mate van zelfstandigheid nodig bij het uitvoeren van zijn opdrachten.
  • De leerling heeft het nodig om grotere denkstappen te kunnen ondernemen.
  • De leerling heeft het nodig om in een sneller tempo te kunnen werken.
  • De leerling heeft soms een leerkracht nodig die hem instructie geeft bij zijn opdrachten
  • De leerling heeft een leerkracht nodig die feedback geeft (feedback: nakijken en beoordelen van basis -en verdiepingsstof)!

Kinderen die compacten worden vooraf getoetst en gaan alleen dan met instructie van de groep mee doen, als blijkt (vanuit de toets) dat er een onderdeel is wat ze nog niet beheersen.

De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vindt grotendeels op de eigen basisschool plaats, waarbij voor deze groep kinderen de mogelijkheid bestaat om vanaf groep 5 één dagdeel in de week met ontwikkelingsgelijken samen onderwijs te krijgen in Kaleidoscope’. Een bovenschoolse plusklas waar kinderen van Scopescholen een passend onderwijsaanbod krijgen door twee gespecialiseerde leerkrachten.

Aanmelding voor Kaleidoscope verloopt via de groepsleerkracht en de interne begeleider.

Voor ouders en leerkrachten is het MIKpunt opgericht. De afkorting ‘MIK’ staat voor: materialen-, informatie- en kenniscentrum. Leerkrachten en ouders kunnen daar met al hun vragen terecht. De coördinatie van MIKpunt is in handen van een gespecialiseerde intern begeleider (Specialist in Gifted Education) werkzaam op één van de SCOPE basisscholen. Een link vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders