agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

zorgprofiel (SOP)

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Dit profiel is opgesteld in het kader van Passend Onderwijs dat in augustus 2014 van start gaat.
Het is een document waarin staat aangegeven op welke wijze De Rank invulling geeft aan het bieden van passend onderwijs. Hierin zijn de ambities als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften beschreven, evenals de grenzen van onze mogelijkheden. Wij kunnen niet elke vorm van passend onderwijs bieden. Samengevat geeft het ondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen:

• Wat kunnen we realiseren met ons huidige team?
• Wat kunnen we realiseren met ondersteuning van externen?
• Wat willen we op termijn kunnen bieden, zodat we ons daarop gaan ontwikkelen?
• Voor welke onderwijsbehoeften verwijzen we naar een andere instantie?
• Waarmee kunnen we andere scholen binnen het SWV helpen?

De Rank voldoet in meer dan ruime mate aan de basiszorg zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie. De Rank heeft naast de Intern Begeleider (IB-er) een Remedial Teacher, Motorisch Remedial Teacher, Rekenspecialist, Muziekspecialist, Gedragsspecialist en Hoogbegaafdheid specialist binnen school. We zoeken naarmogelijkheden om deze teambreed in te kunnen zetten. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u graag het volledige document:

Schoolondersteunings profiel De Rank (pdf) >

Vanuit het ministerie informatie over passend onderwijs

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders