agenda
 • 26 november 2018

  Studiedag alle kinderen zijn vrij

 • 28 november 2018

  nieuwsbrief 7

 • 28 november 2018

  Schoolraad

  20:00-21:30

schooltijden

De leerjaren 1 t/m 4:

 • ‘s morgens: maandag t/m vrijdag:8.30 – 12.00 uur
 • ’s middags: maandag, dinsdag en donderdag:13.15 – 15.15 uur

De groepen 5 t/m 8:

 • ’s morgens: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:8.30 – 12.00 uur
 • woensdag: 8.30 – 12.15 uur
 • ’s middags: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.15 – 15.15 uur

 

Gewijzigde schooltijden in geval van tropenrooster

Wanneer voor tenminste 4 aaneengesloten dagen een temperatuur van 30 graden Celsius of hoger wordt voorspeld, gaan we over op de invoering van een tropenrooster. Dit is een afspraak die binnen onze SCOPE scholen is gemaakt en waar de GMR haar instemming voor heeft gegeven. Ook binnen onze schoolraad en medezeg- genschapsraad is dit onderwerp van gesprek geweest. Eén dag voor een eventuele invoering wordt aan alle oudste leerlingen een brief meegegeven waarin staat dat met ingang van de volgende dag een tropenrooster wordt ingevoerd en op welke dag dit rooster eindigt. Tevens vindt u op dit schrijven de begin- en eindtijden van school- dagen voor de onder- en bovenbouw. Alle groepen beginnen om 07.30 uur, behalve op de woensdag, want dan worden de reguliere schooltijden gevolgd. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigt de schooldag om 13.15 uur met uitzondering van de onderbouw op vrijdag. Dan eindigt de schooltijd om 11.00 uur. We gaan werken met een doorlopend rooster, met twee pauzes en lunch in de groep. Vriendelijk vragen wij u uw kind eten en drinken mee te geven voor de tweede pauze. Na afloop van de schooltijd wordt niet gezorgd voor kinderopvang.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders