agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

protocol pestgedrag

Het spreekt vanzelf dat in een goed pedagogisch klimaat geen ruimte is voor pestgedrag. Als school willen wij er alles aan doen om dit soort gedrag te voorkomen en als het zich al voordoet hier stelling tegen nemen. Daarom heeft de school een protocol tegen pesten. In dat protocol staat omschreven wat we doen.

Ook grensoverschrijdend gedrag, als een kind in woord of daad (stelselmatig) anderen pijn doet, hoort niet op onze school thuis. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Wanneer het niet lukt om in gesprek met ouders het gedrag van een kind daarin te verbeteren, dan hanteren we onderstaande procedure. Het kan voorkomen dat we ouders adviseren om voor hun kind hulpverlening te zoeken.

Informatie:

De interne begeleiders van de school houden een archief bij van materialen die kunnen worden ingezet bij de preventie en bestrijding van pesten. Wanneer ouders (nadat ze in gesprek zijn geweest met de leerkracht, intern begeleider en directie) het gevoel krijgen dat er onvoldoende aandacht aan het pestprobleem wordt geschonken, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school Monique van Leeuwen.

Informatie over pesten op internet:

http://kinderen.moed.nl/pesten/informatie_over_pesten

pesten op school

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders