agenda
  • 25 februari 2019

    voorjaarsvakantie t/m 1 maart

nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 11

Beste ouders, Hierbij Nieuwsbrief 11

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 10

In nieuwsbrief 10 informeren we u over: Wijziging eindverantwoordelijkheid Respons ouderenquête Aanmelding nieuwe leerlingen Leerlingvolgsysteem Uit de MR Gevonden De Bijbelverhalen   Nieuwsbrief 10

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 9

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: Continurooster Oudertevredenheidsonderzoek Inspectiebezoek Schoolrapport Verkeersveiligheid Ouderportaal Bijbelverhalen   Nieuwsbrief 9

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 8

In nieuwsbrief 8 treft u informatie aan over: Veel zieke kinderen, ouders en collega’s,  organisatie van het kerstfeest,  een actie tegen de overlast van hondenpoep, de factuur van de  TSO, een uitnodiging van de bidgroep en het overzicht van de Bijbelverhalen Nieuwsbrief 8

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7

Beste ouders hierbij nieuwsbrief 7 met de volgende onderwerpen: Uitslag enquête Inspectiebezoek Op tijd komen Personeel TSO Sinterklaas Studiedag MR De Bijbelverhalen Nieuwsbrief 7

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 6

Beste ouders, Hierbij nieuwsbrief 6 met de volgende onderwerpen: Studiedag Enquête schooltijden TSO: goed nieuws Datum Kerstfeestviering Blij met hulp van ouders Met pensioen Bijbelverhalen Veel leesplezier nieuwsbrief 6

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Beste ouders, verzorgers, in nieuwsbrief 5 informatie over: Gesprekken Schoolraad TSO factuur Afscheid Bidgroep Veiligheid Voor u gelezen Veel leesplezier! naar nieuwsbrief 5      

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 5

TSO factuur

    Als u gebruikmaakt van de TSO, ontvangt u na de herfstvakantie een nieuwe factuur. Op de factuur staan de kosten voor de periode 27 augustus  t/m 19 oktober 2018 vermeld. Wilt u ervoor zorg dragen dat de factuur binnen 14 dagen is betaald?

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor TSO factuur

Vrijwillige ouderbijdrage

Met het geld van de ouderbijdrage kan de Oudercommissie financieel bijdragen aan allerlei leuke projecten en activiteiten voor de kinderen, die zonder uw financiële steun niet haalbaar zouden zijn. Doet u mee? Naar de brief

Posted in nieuwsberichten | Reacties uitgeschakeld voor Vrijwillige ouderbijdrage
De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders