agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Er staat een ouder op de drempel van de klas met een flesje met penicillinedrank in een plastic zakje. Ze vraagt de leerkracht om haar kind om 12 uur een lepeltje te geven. Het lijkt een eenvoudige vraag.

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het prikken bij een kind met suikerziekte.

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden.

Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden

Dat is de reden waarom wij op school werken met een protocol. Hierin staat een stappenplan beschreven en wat u als ouder van school kunt verwachten en welke verwachtingen wij van ouders hebben. In dit protocol worden afspraken vastgelegd en door ouders ondertekend.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op De Rank

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders