agenda
 • 26 november 2018

  Studiedag alle kinderen zijn vrij

 • 28 november 2018

  nieuwsbrief 7

 • 28 november 2018

  Schoolraad

  20:00-21:30

schoolraad

Schoolraad

De ouders uit de schoolraad ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van activiteiten voor de kinderen. Hierbij te denken aan het sinterklaasfeest, kerst en andere evenementen. De vrijwillige bijdrage die de schoolraad aan u vraagt wordt aan deze activiteiten besteed. Ook organiseert de schoolraad jaarlijks een activiteit om geld in te zamelen. Dat kan via een kerstkaartenactie of fancy-fair. Dit geld wordt aan bijzondere doelen besteed die niet uit de leermiddelen betaald kunnen worden. Zo heeft de schoolraad bijgedragen aan de Ipads in de onderbouw en hebben ze mede bijgedragen aan het speeltoestel op het kleuterplein.

Uitleg uitgaven SR

Jaaroverzicht Schoolraad 2016-2017

 

emailadres: srderank@youscope.nl

De schoolraad bestaat uit:

Voorzitter:  Mevrouw Gea Hopman en Mevrouw Tamar Blijleven

Secretaris: Dhr. Tim van der Steen

Penningmeester: Mevrouw Karina Bosma

leden:

Mevrouw Philippa van Schaik

Mevrouw Annemieke van Rietschoten

Mevrouw Rozemarijn van Tol – Rebel

                Mevrouw Wendy MacKaay

Mevrouw Roos Troe

 

adviserend lid namens de school: Simonetta Hijman

schoolraad-2016-2017

contactouders

Naast de schoolraad en de medezeggenschapsraad is er in onze school nog een groep van ouders die het contact tussen de leerkrachten en de ouders van de kinderen onderhoudt. Deze contactouder heeft zelf een zoon of dochter in de betreffende groep. De contactouder is niet vanzelfsprekend ook schoolraadslid. De contactouder kan door de leerkracht worden ingeschakeld voor het mede organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten die plaatsvinden in de groep.

Hoe word je contactouder?

Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar worden in mei voorafgaand aan dit schooljaar ouders uitgenodigd zich aan te melden voor deze taak. Bij meerdere aanmeldingen wordt in de schoolraad blind een naam getrokken. Contactouder ben je voor de duur van één schooljaar. Een zittende contactouder kan zich elk jaar opnieuw aanmelden. Bij het ontbreken van nieuwe gegadigden, kan de contactouder zijn/haar taak nog een jaar uitvoeren.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders