agenda

Niets van 28 september 2020 tot 11 oktober 2020.

remedial teaching

remedial teaching

Op de Rank maken we gebruik van een remedial teacher (Kees Zomerdijk). Hij helpt en begeleidt kinderen op allerlei leer- en ontwikkelingsgebieden.

Meestal gaat het om hulp bij rekenen, taal of lezen. Gedurende een relatief korte tijd helpt hij kinderen weer de weg te vinden in het leerproces. Vaak hebben kinderen bijvoorbeeld in het begin van het leesproces even een duwtje in de rug nodig.

Tegenwoordig zien we steeds vaker vrij ingewikkelde hulpvragen die te maken hebben met leer- en gedragsproblemen. We helpen kinderen met o.a. dyslexie, dyscalculie, autisme ADHD enz. Voor het verkrijgen van een dyslexie-verklaring kan het nodig zijn om gedurende een half jaar intensieve spellinghulp te geven aan leerlingen.

Soms zien we ook wat lichtere motorische hulpvragen; voor de begeleiding voor wat meer ingewikkelde motorische problematiek kunnen we ook de hulp van juf Irma, een motorische remedial teacher inzetten .

We krijgen steeds vaker kinderen op school, die uit een ander taalgebied komen en het Nederlands nog niet voldoende beheersen om in de klas de lessen te kunnen volgen.

Zo mogelijk probeert hij ook de leerkrachten te helpen met leermateriaal of suggesties wat betreft de aanpak of hulp.

De remedial teacher probeert kinderen te helpen hun zelfvertrouwen weer op te bouwen en te motiveren op een goede manier door te gaan. Het plezier in het leren en school is belangrijk. Waar doe je het voor? Wat als niet alles lukt? Hoe kun je op een andere manier naar je eigen prestaties kijken?

Het is dikwijls lastig keuzes te maken welke kinderen in de praktijk de inzet van de r.t nodig hebben. De hulpvragen van kinderen zijn door het “ Passend Onderwijs” meer divers en complex geworden. Welke hulp kan de groepsleerkracht nog geven? De tijd van de remedial teacher is ook begrensd.

 

RT Kees Zomerdijk

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders