agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

schorsen en verwijderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Wanneer kinderen grensoverschrijdend gedrag vertonen, nemen we contact op met de ouders. We maken afspraken met elkaar over welk gedrag gewenst is en wat we van kinderen en ouders verwachten. In het geval dat een leerling zijn gedrag niet verandert en de veiligheid van anderen in het geding is, kan de school maatregelen nemen. Daarvoor is een procedure opgesteld. De procedure bestaat uit een stappenplan.

Beleid sociale veiligheid  –
schorsing- en verwijderingsprocedure

Wanneer een leerling 3 keer officieel geschorst is, kan er worden overgegaan tot een verwijdering. Natuurlijk hebben ouders in samenspraak met de school de inspanningsverplichting om dat te voorkomen. Met hulp van het samenwerkingsverband, de leerplicht ambtenaar en JGT wordt er gezocht naar mogelijkheden om de leerling weer toe te laten op school en in de klas. Ze zijn immers leerplichtig. Ten alle tijden zal de veiligheid van alle betrokkenen (kinderen, leerkrachten, ouders) centraal staan.

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders