agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

klachtenprocedure Scope

Wanneer ouders het niet eens zijn met een besluit van school, dan kunnen ze een klacht indienen. Hieronder vindt u de klachtenprocedure.

Klachtenregeling

Wanneer u met de betrokken leerkracht uw vraag, opmerking of klacht heeft besproken, maar het niet lukt niet om een bevredigend antwoord te krijgen, dan wendt u zich tot een vertegenwoordiger van de schoolleiding, de bouwcoördinator of de directeur.
Bent u daarna nog steeds van mening dat onvoldoende aan uw vraag, opmerking of klacht tegemoet is gekomen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de contactpersoon van de school. Deze adviseert u welke stappen u het beste kunt ondernemen, in veel gevallen verwijst de contactpersoon u naar de SCOPE vertrouwenspersoon. Mevr. Monique van Leeuwen-Jongeneel is de contactpersoon van De Rank.
Het is overigens ook mogelijk, dat u zich rechtstreeks wendt tot de contactpersoon b.v. als de aard van de klacht het contact met de schoolleiding in de weg staat. De contactpersoon kan, na overleg met u, een poging doen bemiddelend op te treden. Ook kan deze u adviseren om u rechtstreeks tot het schoolbestuur te wenden of uw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie neer te leggen. Wanneer u daar prijs op stelt kan de contactpersoon u bij deze stappen ondersteunen. Bovenschools contactpersoon is Mevr. Mirjam van der Kooij.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders