agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

ouderportaal

Op De Rank hechten we aan een zo open mogelijke manier van communiceren met de ouders / verzorgers.
In ons administratiesysteem Parnassys bewaren wij de gegevens van de leerlingen. Gegevens als adressen, absenties, rapporten, toetsen en verslagen worden hierin bijgehouden.

Wij vinden het een goed idee dat u als ouder / verzorger inzage heeft in de gegevens van uw eigen kind. Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren, maar als aanvulling.

Dit is mogelijk via het ouderportaal van Parnassys. Het ouderportaal is een website waar u als ouder/verzorger kunt inloggen om de gegevens van uw kind in te zien.

Naar de website van het ouderportaal >

Geen accountgegevens ontvangen? Check uw spambox!  Ervaring leert dat de mail daar dikwijls terecht komt.

Open de gebruiksaanwijzing (pdf)

Als u een foutmelding bij het inloggen krijgt (pdf)

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders