agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

oudervertelgesprek

OUDERVERTELGESPREK

Uw kind is in een nieuwe groep gekomen, bij één of meerdere nieuwe leerkrachten. Dikwijls spannend voor het kind, hoe zal de nieuwe leerkracht zijn? Spannend voor u als ouder: kan er een goede klik komen tussen mijn kind en de leerkracht? Hoe zal het gaan met mijn kind bij de nieuwe leerkracht? Maar ook spannend voor de leerkracht: Welke zorg, welke uitdaging is er nodig? Hoe zal het dit  jaar gaan?

Om op deze vragen wat zicht te krijgen organiseren we oudervertelgesprekken.

  • Welke bijzonderheden zijn voor de juf/meester goed om te weten over uw kind?
  • Welke hoop of zorg heeft u en/of uw kind voor de komende periode?

Dit zijn zaken die wij als team belangrijk vinden om te weten.

Aan de hand van het bijgaande, ingevulde formulier bespreekt u als ouder uw kind met de leerkracht. Het is dus de bedoeling dat u vertelt, en de leerkracht luistert. Vanaf groep 6 komen de kinderen mee naar het oudervertelgesprek. Wij zijn van mening dat kinderen vanaf deze leeftijd goed in staat moeten kunnen zijn om aan te geven aan welke doelen zij willen werken gedurende het schooljaar.

De leerkracht heeft tijdens de overdracht van de kinderen ook informatie gekregen over uw kind, van de vorige leerkracht. Over het ene kind wat meer dan het andere; niemand is gelijk. Uit deze overdracht haalt de leerkracht mogelijk ook zaken om met u te bespreken, zodat de begeleiding en het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk op elkaars verwachtingen kan worden afgestemd.

Wanneer uw kind in de voorgaande periode bij dezelfde leerkracht heeft gezeten voelt u zich dan niet genoodzaakt om in te tekenen. Dit doet u dan wanneer daar aanleiding voor is.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders