agenda

Niets van 23 september 2020 tot 7 oktober 2020.

oudervertelgesprek

OUDERVERTELGESPREK

 

Uw kind is in een nieuwe groep gekomen, bij één of meerdere nieuwe leerkrachten. Dikwijls spannend voor het kind, hoe zal de nieuwe leerkracht zijn? Spannend voor u als ouder: kan er een goede klik komen tussen mijn kind en de leerkracht? Hoe zal het gaan met mijn kind bij de nieuwe leerkracht? Maar ook spannend voor de leerkracht: Welke zorg, welke uitdaging is er nodig? Hoe zal het dit  jaar gaan?

Om op deze vragen wat zicht te krijgen houden we onze zogenaamde oudervertelgesprekken.

Welke bijzonderheden zijn voor de juf/meester goed om te weten over uw kind?

Welke hoop of zorg heeft u voor de komende periode?

Dit zijn zaken die wij als team belangrijk vinden om te weten.

Aan de hand van het bijgaande, ingevulde formulier bespreekt u als ouder uw kind met de leerkracht. Het is dus de bedoeling dat u vertelt, en de leerkracht luistert.

De leerkracht heeft tijdens de overdracht van de kinderen ook informatie gekregen over uw kind, van de vorige leerkracht. Over het ene kind wat meer dan het andere; niemand is gelijk. Uit deze overdracht haalt de leerkracht mogelijk ook zaken om met u te bespreken, zodat de begeleiding en het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk op elkaars verwachtingen kan worden afgestemd.

 

Wanneer uw kind in de voorgaande periode bij dezelfde leerkracht heeft gezeten voelt u zich dan niet genoodzaakt om in te tekenen. Dit doet u dan wanneer daar aanleiding voor is.

 

Hieronder ziet u twee formulier die u alvast wat stof tot nadenken geeft, over welke zaken van belang zouden kunnen zijn bij dit gesprek. U mag dit invullen en bij het gesprek meenemen, u kunt het ook gebruiken als richtlijn om te zien waar onze belangstelling ligt om in het gesprek over te praten.

Voor de ouders die nieuw zijn: Vergeet u niet het ingevulde formulier mee te nemen?

Wij hopen op deze manier de communicatie over de ontwikkeling van uw kind nog beter vorm te geven.

 

Vragenlijst oudervertelgesprek groep 1-3

Vragenlijst oudervertelgesprek groep 4-8

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders