agenda
 • 26 november 2018

  Studiedag alle kinderen zijn vrij

 • 28 november 2018

  nieuwsbrief 7

 • 28 november 2018

  Schoolraad

  20:00-21:30

hulpverlenende instanties

In Alphen aan den Rijn zijn vele instanties die ouders en school willen ondersteunen in de opvoeding, gedrag en onderzoek. Ouders zijn natuurlijk vrij om zelf de hulp te zoeken. Dikwijls werken ouders en school samen om te kijken op welke wijze hulp ingeroepen kan worden. Ouders nemen het initiatief om hun zorg op school uit te spreken, of de leerkracht van uw kind neemt het initiatief om met ouders te spreken over de zorg. Samen met ouders wordt dan gekeken welke instantie dan zou kunnen helpen.

 

Sinds 1 januari 2018 is “GO VOOR JEUGD” de overkoepelende instantie waar aangeklopt kan worden.

Hun website is:    https://www.govoorjeugd.nl/

GO! Voor Jeugd, Alphen Centrum             

Voor alle vragen rondom opvoeding, gedrag van uw zoon/dochter en psychosociale hulpvragen kunt u contact opnemen met GO! Voor jeugd, voorheen JGT. Aan de school is, vanuit Go! Voor Jeugd, een ambassadeur verbonden. Onze ambassadeur is Barbara Perton, van het team Alphen Centrum. Voor advies/consultatie rondom al deze vragen kunt u altijd bij de ambassadeur terecht.

De ambassadeur kijkt samen met u en/of uw kind, welke helpende hand zij kan bieden. Dit kan d.m.v. korte trajecten (ong. 5 gesprekken). Wanneer er meer nodig is, kan zij collega’s van GO! Voor Jeugd inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning of indien wenselijk onderzoek.

De IB-er weet wanneer de ambassadeur op school aanwezig is, zodat u bij haar langs kan binnenlopen. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen via de mail; barbara.perton@govoorjeugd.nl of telefonisch; 06-20 35 14 05 (werkdagen ma, di en do).

Voor meer informatie kunt u terecht op www.govoorjeugd.nl.

 

Jeugdgezondheidzorg (CJG)                            

Voor alle vragen rondom preventieve gezondheid van gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling of over de gezonde lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind kunt contact opnemen met de Jeugdgezondheidzorg (GGD). Hier kunt u ook terecht voor vragen over voeding, zindelijkheid, hoofdluis, gedragsvragen, opvoeding en pesten. Vanuit de jeugdgezondheidzorg zijn er twee vaste contactmomenten tijdens de basisschoolperiode, namelijk in groep 2 en in groep 7.

Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (CJG Stadhuis) is een jeugdverpleegkundige aan onze school verbonden, namelijk; Anky Willink. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via de mail; AWillink@ggdhm.nl of telefonisch; 088-3084975 (werkdagen ma, di, wo, do)

Voor meer informatie kunt u terecht op www.cjgalphenaandenrijn.nl

 

 

 

 

 

*Bovengenoemde partijen werken nauw met elkaar samen voor het welzijn van uw kind. Zonder uw toestemming wordt er geen inhoudelijke informatie gedeeld met derden/anderen.

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders