Skip to main content

Medezeggeschaps-raad (MR)

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad, de MR

De MR bestaat uit ouders en personeel van de school.
Iedere maand wordt er vergaderd. De MR is betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voor een besluit genomen wordt.
De MR vergadert 8x per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.
Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de voorzitter.
De agenda's van de vergaderingen worden een week voor de vergadering op deze website geplubiceerd.
Hier verschijnen ook de notulen (worden altijd de eerstvolgende vergadering goedgekeurd) en het huishoudelijk reglement en jaar- activiteitenplan. Hierin staan de werkzaamheden van de MR

Er kan contact met ons worden opgenomen via:
mrderank@youscope.nl

Liever anders contact met ons opnemen? 
Dat kan, we hebben ook een postbus in de school hangen, deze hangt in de hal van de hoofdingang, 


De mr-leden voor dit schooljaar zijn:

Peter Regtering (oudergeleding)
Gert-Jan van der Heiden (oudergeleding)
Ineke Hulsbos (oudergeleding)
Michel van Beest (oudergeleding)
Eline van Beest (personeelsgeleding)
Aty van Dijk (personeelsgeleding)
Maaike Gerling (personeelsgeleding)
Irma Evenwel (personeelsgeleding)

Voorzitter: Peter Regtering
Secretaris: Irma Evenwel
Zitting in de GMR: oudergeleding per toerbeurt en Irma Evenwel.

Vergaderdata schooljaar 2021-2022

23-09-2021
13-10-2021
15-11-2021
18-01-2022
10-03-2022
12-04-2022
18-05-2022
27-06-2022

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2020-2021

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021

Agenda's en notulen schooljaar 2021-2022

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2021-2022

Agenda's en notulen schooljaar 2021-2022